You are here

24 organisaties dringen aan op verbreken samenwerking met Israëls militaire industrie

bron: the rightsforum, 5 april 2018
Staak  met Israëls militaire apparaat, dring aan op onderzoek naar het
recente bloedbad in Gaza en neem maatregelen ter bescherming van Palestijnse burgers.

Die scherpe oproep doen 24 organisaties vandaag per brief aan politiek Den Haag.

The Canadian Press

Goede Vrijdag, Gaza: een door een kogel geraakte Palestijnse demonstrant wordt door
mededemonstranten weggedragen.

De 24 organisaties, waaronder The Rights Forum, richten zich tot premier Mark Rutte,
minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok, de fractievoorzitters in de Tweede en Eerste
Kamer en de relevante Kamercommissies. Zij willen dat de Nederlandse overheid haar
verantwoordelijkheid neemt naar aanleiding van de gebeurtenissen in Gaza, waar het
Israëlische leger op Goede Vrijdag met scherp op demonstrerende Palestijnen schoot. Daarbij
vielen minstens 17 doden en meer dan 1400 gewonden.

De organisaties beklemtonen dat de Palestijnen in bezet gebied, en met name in Gaza, geen
enkel perspectief op een menswaardige toekomst hebben. Daarom eisen de Palestijnen nu hun
rechten op: terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen naar hun land van herkomst en een
einde aan de Israëlische bezetting en de blokkade van Gaza. Daarbij dienen zij gevrijwaard te
blijven van militaire repressie en buitenproportioneel geweld.

In hun brief stellen de organisaties vast dat Israël systematisch weigert te voldoen aan de
verplichtingen die het als bezettende mogendheid tegenover de Palestijnse burgerbevolking
heeft. Bovendien legt het sinds jaar en dag alle kritiek en protest naast zich neer en toont het
zich ongevoelig voor oproepen waaraan geen consequenties zijn verbonden. Tegen die
achtergrond dringen de 24 organisaties met kracht aan op concrete maatregelen, waaronder
het verbreken van de Nederlandse samenwerking met Israëls militaire industrie.

De brief van de 24 organisaties

Aan:

 • de voorzitter van de Ministerraad, premier Mark Rutte
 • de Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok
 • de fractievoorzitters in de Tweede Kamer
 • de leden van de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer
 • de fractievoorzitters in de Eerste Kamer
 • de leden van de Commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en
 • Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van de Eerste Kamer

Geachte mevrouw, heer,
Op Goede Vrijdag (30 maart) vond een bloedbad plaats in Gaza. Israëlische scherpschutters
schoten op Palestijnen die demonstreerden voor het recht op terugkeer naar hun land. De
demonstranten eisten ook dat er een eind komt aan hun levenslange detentie in de grootste
openlucht gevangenis ter wereld: Gaza.
Er vielen minstens 17 doden en meer dan 1400 gewonden, onder wie 200 kinderen. De helft
van de gewonde slachtoffers werd getroffen door scherpe munitie. Ze zullen vaak nog
jarenlang de gevolgen van hun verwondingen ondervinden. Ook op de Westelijke
Jordaanoever raakten Palestijnen gewond.
De ondertekenaars van deze brief roepen de Nederlandse overheid op haar
verantwoordelijkheid te nemen. Palestijnse burgers die onder bezetting leven moeten worden
beschermd tegen Israëlisch geweld. Ook moet het recht van demonstratie van de Palestijnen
worden gegarandeerd. Palestijnen die voor hun vrijheid, menselijk bestaan en het recht op
terugkeer naar hun land demonstreren, moeten dat kunnen doen zonder getroffen te worden
door militaire repressie.
De Israëlische autoriteiten hadden van tevoren laten weten honderd scherpschutters en ook
tanks te zullen inzetten tegen demonstranten die te dicht bij de grens zouden komen.
Israëlische en Palestijnse mensenrechtenorganisaties hadden van tevoren gewaarschuwd dat
het met scherp schieten op ongewapende demonstranten een schending is van het
internationaal recht en doden tot gevolg zou hebben.Desondanks werd er, met voorbedachten rade, buitenproportioneel geweld gebruikt door het
Israëlische bezettingsleger. VN-secretaris-generaal António Guterres en de Hoge
vertegenwoordiger voor het buitenlands en defensiebeleid van de EU Federica Mogherini
riepen op tot een ‘onafhankelijk en transparant’ onderzoek naar het Israëlische geweld, maar
deze oproepen werden onmiddellijk door de Israëlische regering weggehoond.
Zeventig jaar na de verdrijving van de Palestijnen als gevolg van de stichting van de staat
Israël in hun land is de situatie in Gaza uitzichtloos: de bevolking heeft geen enkel perspectief
op een menswaardige toekomst. Daarom eisen de Palestijnen hun rechten op: terugkeer van
de vluchtelingen naar hun land van herkomst en een einde aan de afsluiting van Gaza.
Krachtens het internationaal recht is Gaza bezet gebied. De bezettende mogendheid, Israël,
voldoet niet aan de daaruit voortkomende verplichtingen ten opzichte van de burgerbevolking.
Israël legt elke kritiek en buitenlands protest naast zich neer en toont zich niet gevoelig voor
oproepen waaraan geen consequenties zijn verbonden.
Daarom dringen wij met kracht aan op de volgende maatregelen:

 • dat Nederland elke vorm van samenwerking en kennisuitwisseling met het Israëlische
 • leger, politie en/of veiligheidsdiensten opzegt;
 • dat de Nederlandse overheid en de EU alle betrekkingen met Elbit en alle andere
 • Israëlische wapenfabrikanten verbreekt;
 • dat Nederland in internationaal en Europees verband aandringt op een onafhankelijk
 • onderzoek naar de gebeurtenissen op Goede Vrijdag in Gaza;
 • dat Nederland alles in het werkt stelt dat degenen die verantwoordelijk zijn voor het
 • aangerichte bloedbad worden berecht;
 • dat Nederland zich inspant en een actieve rol speelt bij de bescherming van Palestijnse
 • burgers onder Israëlische bezetting.

Namens:

 • Algemene Palestijnse Arbeiders Vereniging
 • Article 1 Collective
 • Breed Platform Palestina Haarlem
 • Diensten en Onderzoek Centrum Palestina (docP)
 • Een Ander Joods Geluid
 • gate48
 • het Palestijns Huis
 • Internationale Socialisten
 • Kairos Sabeel Nederland
 • Nederlands Palestina Komitee
 • Palestina Komitee Rotterdam
 • Palestine Link
 • Palestijnse Gemeenschap Nederland
 • Stop Wapenhandel
 • Stichting Aidoun
 • Stichting AlGhad – Amsterdam
 • Stichting Hanin – Utrecht
 • Stichting Groningen-Jabalya
 • Stichting Kifaia·
 • Stichting Palestijnse Vrouwen
 • Stichting Somoed – Apeldoorn
 • Stichting Tawasul – Den Haag
 • The Rights Forum
 • Women’s International League for Peace and Freedom (NL)

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer