You are here

Gas in Palestina, gestolen door Israel mmv Noble Energy, Delek, Avner en Shell.

Bron:  Gas in Palestina – een introductie

Sinds 1999 zijn er vijftien gasvelden gevonden voor de kust van Palestina. Met een minimale waarde van tweehonderd miljard euro zal dit gas een belangrijke rol (gaan) spelen in de regio. [..............*]

In 1999 werd het eerste gasveld voor de ‘Israëlische’ kust gevonden en in 2004 stroomde het eerste gas door de pijpleidingen. Inmiddels zijn er vijftien gasvelden voor de kust van Palestina gevonden waarvan er zes worden geëxploiteerd. In totaal gaat het om tussen de veertig en vijftig TCF gas met een minimale waarde van tweehonderd miljard euro.[..............*]

‘Israël’, als koloniale apartheidsstaat, heeft op dit moment de macht over de gasvelden. 40% van het gas zal geëxporteerd worden en 60% is voor eigen gebruik. Op dit moment wordt er voor een totaal van €12,5 miljard naar Jordanië geëxporteerd. Ook ligt er een akkoord met Cyprus, Griekenland, Italië en de Europese Unie om een pijplijn te bouwen voor ‘Israëlische’ gasexport naar Europa. Wat betreft het eigen gebruik stelt het gas ‘Israël’ in staat om de komende decennia energieonafhankelijk zijn. Het moge duidelijk zijn dat het gas de economische positie van ‘Israël’ versterkt en haar economische onafhankelijkheid vergroot.[..............*]

Op dit moment zijn de meest actieve bedrijven in de Noble Energy (Verenigde Staten), Delek Group (‘Israël’) en Avner (‘Israël’). Ook Royal Dutch Shell speelt een rol, met name in de velden voor de kust van Gaza.      [..............*]

Shell wil ook ‘Israëlisch’ gas kopen om vervolgens in Egypte te verkopen.

Met het Brits-Nederlandse Shell als betrokken partij mag het duidelijk zijn dat er een belangrijke rol gespeeld kan worden door de Nederlandse beweging. Ook is er een pijpleiding van Palestina naar Europa is in de maak. Met een regering die waarschijnlijk minder afhankelijk wil zijn van Russisch gas kan Palestijns gas binnen een tiental jaren door ons land vloeien.

[*] Bovenstaande tekst is gekopieerd uit  Gas in Palestina – een introductie, op palestijnserevolutie.wordpress.com
 
Noot van de redaktie: Het exploiteren van grondstoffen en andere bronnen in bezet gebied is bij internationale verdragen gedefinieerd als een oorlogsmisdaad. Ook Israel, Nederland, Engeland, Frankrijk en de Verenigde Saten hebben deze verdragen ondertekend en zijn juridisch gedwongen zich aan de bepalingen te houden en al het mogelijke te doen om andere ondertekenaars te dwingen tot uitvoering, dwz sanctioneren bij elke overtreding ervan

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer