De steeds verdergaande landroof en kolonisatie van Palestijns grondgebied
slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6 slideshow 7 slideshow 8 slideshow 9 slideshow 10
De dagelijkse misdaden tegen het Palestijnse volk
slideshow 21 slideshow 22 slideshow 23 slideshow 24 slideshow 25

De tien grootste controverses in het antisemitismerapport

Artikel van Jaap Bosma Technoloog en zionisme-expert, gepubliceerd op joop.nl dd. 22 juni 2015

Islamitische jongeren, antisemitisme en legitieme kritiek op Israël

Het onderzoek 'Antisemitisme onder jongeren in Nederland' dat in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken werd uitgevoerd, bracht een schok te weeg in de media. Islamitische jongeren zouden vaak antisemitische opvattingen koesteren. Maar blijkt dat ook echt uit het rapport? In deze longread fileert Jaap Bosma de conclusies en onderzoeksmethode.

Het onderzoeksrapport van het Verwey-Jonker Instituut over antisemitisme onder jongeren in Nederland geeft enerzijds aanleiding tot een duidelijke conclusie, maar anderzijds tot tien controverses.

De duidelijke conclusie
De duidelijke conclusie van het rapport is dat negatieve gevoelens over Joden sterk samenhangen met boosheid over het gedrag van Israël jegens de Palestijnen. Het door moslimjongeren "niet zo positief" denken over Joden in Israël (40%), de staat Israël (62%) en zionisten (66%) ligt veel hoger dan het "niet zo positief" denken over Joden in Nederland (12%).

Ondanks de honderden doden, sluit de V.N. Israël uit van de lijst met landen die kinderen doodt

V.N. secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft Israël van de lijst gehaald, van landen die kinderen tijdens gewapende conflicten doden of verwonden. De beslissing is tegen de aanbeveling van een V.N. speciale gezant en volgt de intense druk van Israël en de Verenigde Staten.

Dit gebeurde ondanks het conclusie van  de V.N.  dat de in de Israëlische aanval afgelopen zomer op Gaza ongeveer 540 Palestijnse kinderen gedood zijn, waarmee het het op twee na dodelijkste conflict voor kinderen is, na Afghanistan en Irak.  Door het verwijderen van Israel op die lijst, staat Syrie (feitelijk de 4e plaats) als derde op die lijst.

Vrede tussen Israël en Palestina kan 173 miljard voordeel opleveren

Vrede tussen Israël en Palestina zou kunnen leiden tot enorme financiële voordelen. Een nieuwe studie zegt dat Israël over 10 jaar 123 miljard dollar meer zou krijgen, terwijl Palestina 50 miljard dollar meer krijgen zou. Geweld zou leiden tot verliezen van 250 miljard dollar en 46 miljard dollar, respectievelijk.
 
De studie, naar de kosten van het Israëlisch-Palestijnse conflict werd uitgevoerd door onderzoeks-organisatie RAND Corp, gebaseerd in de VS, en nam twee jaar in beslag. Ongeveer 200 ambtenaren in de regio en daarbuiten werden geïnterviewd.
 
Volgens de bevindingen, zou Israël er in de loop van tien jaar maar liefst $123 miljard op vooruit gaan, als beide bevolkingsgroepen in vrede zouden leven. Tegelijkertijd zou Palestina 50 miljard dollar winnen.
Zoals te verwachten, zou geweld en oorlog het tegenovergestelde effect hebben op de twee partijen.

Regering Netanyahu IV: vóór nederzettingen, tégen vrede

Zo manipuleert Netanyahu voort, geholpen door de VVD-fractie in de Tweede Kamer 

Netanyahu werd herkozen. Om internationale druk te neutraliseren beweerde hij vervolgens dat hij zich niet tegen de twee-statenoplossing had gekeerd. Hij had alleen bedoeld dat de omstandigheden voor de oprichting van een Palestijnse staat nu niet rijp zijn.

Zo manipuleert Netanyahu voort. De VVD-fractie in de Tweede Kamer helpt hem daar graag bij. Terwijl president Obama openlijk dreigde dat Amerika zijn diplomatieke steun aan Israël zou heroverwegen, deed VVD-buitenlandwoordvoerder Han ten Broeke Netanyahu's uitspraken af als onschuldige, betekenisloze verkiezingsretoriek. Retoriek van Hamas relativeert Ten Broeke nooit.

Geen Palestijnse staat
Netanyahu heeft de twee-statenoplossing nooit gewild. Toen hij eerder van 1996 tot 1999 premier was, deed hij zijn uiterste best het Oslo-vredesproces te laten mislukken. In 2001 pronkte Netanyahu in een gesprek met kolonisten dat hij daarin geslaagd was. Nadien heeft hij alles in het werk gesteld om de oprichting van een Palestijnse staat te voorkomen.

Criminalisering van de tegenstanders van Apartheids regiem in Israel - deel 5

Op 12 mei 2015, bezochten twee joodse anti-apartheid activisten, Daniel Fischer en Gregory Williams een bijeenkomst in de Tempel Israël synagoge in Westport, Connecticut, voor steun aan Israëlische militairen, Daar  probeerden ze een getuigenis voor te lezen van een Palestijnse vrouw, wiens zoon gedood werd  tijdens Israëls bloedbad in Gaza, in 2009.

Criminalisering van de tegenstanders van Apartheids regiem in Israel - deel 4

Een schrikbewind tegen bestuurders die divestment overwegen of mogelijk maken.

Het moet andere besturen niet ontgaan zijn, wat er deze week gebeurde. Ze zagen een ferm staaltje van afschrikking door onze regering tegen de NS, toen die samen met zijn dochterbedrijf Qbuzz de regels schendde, waarmee de kansen voor Veolia op de exploitatie van het openbaar vervoer in Z.Limburg blemmerd werd.

Criminalisering van tegenstanders van het Israelische Apartheidbewind - deel 3

Op internet; anonieme pro-zionistische websites

'Naming and Shaming' op het internet. Sommige anonieme websites gaan daarin bewust heel ver, zoals "Canary Mission", een website die werkgevers wil ontmoedigen om Pro-Palestijnen aan te nemen, en daarom een database aanlegt met dossiers van pro-palestijnse vredesactivisten, opvraagbaar voor iedereen.

Deze nieuwe website richt zich met name op pro-Palestijnse studenten op de universiteiten in de VS, met de intentie hen hun banen te ontzeggen nadat ze afstuderen. Onder de naam "Canarische Mission", zal de site de profielen van tientallen studenten en afgestudeerden tonen, die betrokken zijn bij de Palestijnse zaak, in de hoop dat werkgevers hen niet aannemen. De promotie video op die website legt uit, dat we ervoor moeten zorgen dat "hedendaagse radicalen niet de werknemers van morgen zijn."

Criminalisering van tegenstanders van het Israelische Apartheidsbewind - deel 2

De Main stream Media  (radio en televisie omroepen)

De rascist Martin Bosma (PVV) heeft het boek getiteld 'Minderheid in Eigen Land' geschreven, en kon dat in verschillende TV- en radio-programmas promoten. Onder andere ook in het avondprogramma van Pauw.

Bosma heeft al vaker aangegeven, dat hem het oude zuid-Afrika van de Apartheid beter beviel, maar de timing van dit boek is opvallend: De in zijn boek aangevallen en gecriminaliseerde regeringspartij van Z.Afrika, het ANC,  heeft dit jaar meermaals het Apartsheidbewind in Israel bekritiseerd. Ook heeft ze informatie onthuld over recente geheime operaties van het IDF en de Mossad in Afrika. Dan komt Bosma ineens met zijn dikke boek - zogenaamd in 4,5 jaar tijd geschreven.....

Criminalisering van de tegenstanders van het Israelische Apartheidsbewind - deel1

Het project is gestart en wordt met ondersteuning van de Nederlandse overheid en de Mainstream Media uitgevoerd
       

De Nederlandse regering en de volksvertegenwoordigers in de tweede kamer:

Een aantal politici, geschrokken door de aanval van het Israëlische leger op de bevolking van Gaza zomer 2014, heeft een plenair debat aangevraagd over Israël-Palestina. Uiteindelijk, tien maanden later, is dat debat er gekomen. Het heeft lang op zich laten wachten, en de omgang met Israël is weer 'business as usual'.  Ook het debat en de stemming over moties bleek weer 'politics as usual'

In de tussentijd is er een nieuw Israëlisch project gestart. Op de ‘Legitimacy Hackathon’ , januari 2015 in Tel Aviv, zijn strategieën en methoden ontwikkeld voor criminalisering van personen en groepen die de legitimiteit van Israël bedreigen. Prioriteit daarbij zijn invloedrijke mensenrechten organisaties, maar uiteindelijk zullen ook de organisaties die oproepen tot de BDS met dit project te maken krijgen.

Het plenaire debat in de tweede kamer op woensdag 20 mei en de stemming over de moties daaruit op 26 mei maakte duidelijk dat er een meerderheid in de tweede kamer beschikbaar is om dit Israëlische project  te steunen.

Ondanks de duidelijke stemverklaring van hr. Servaes (PvdA) waarin hij het verschil benadrukte tussen legitieme kritiek op de regering van Israël (de bezetting, kolonisatie, apartheid) en anti-semitisme (verwensingen naar personen van een bepaalde geloofsleer of religie), stemde de grote meerderheid van onze volksvertegenwoordigers voor de motie van  ex-PVV   Joran v. Klaveren tav. het stopzetten van subsidie aan Palestijnse mensenrechtenorganisaties die anti-semitisch zouden zijn. De organisaties Badil en het HRIHL-Secretariat werden in die motie van Joran v. Klaveren genoemd. Het is (bewust?) onduidelijk of deze organisaties door het stemmen voor deze motie hun subsidie kwijt zullen raken. [Update: Het zal niemand verwonderen, dat de zionistische lobbie met de bekende verdraai-retoriek  de m.i. keurige en duidelijk stemverklaring van  Servaes door het slijk haalt, zoals in de Telegraaf van 29 mei 2015. ]

Zowel Badil als het HRIHL-secretariaat zijn goed georganiseerde organisaties met veel professionele medewerkers, die gedegen onderzoek doen en daarover regelmatig rapporteren [zie publicaties onderaan dit bericht]. Opvallend gegeven is, dat beide  organisaties Engelstalige rapporten publiceren. Rapporten dus die Engelstaligen en de meeste Europeanen zouden kunnen lezen.  Bovendien hebben zij een belangrijke adviesfunctie richting VN.

Het enige verwijt aan Badil is, dat ze in 2010 hun waardering gaven voor een anti-zionistische spotprent. Zo'n spotprent waar Charly er vele tientallen van gemaakt heeft, bijvoorbeeld over moslim-extremisme. Zo kort na de 'Je suis Charly' periode, is het toch wel op zijn minst vreemd voor de Nederlandse politici, inclusief de minister van buitenlandse zaken ht. Koenders, om hierin mee te gaan.

De vraag van kolonisten om Arabieren te weren op bussen is niet verwonderlijk in het licht van de twee afzonderlijke juridische systemen voor kolonisten en Palestijnen in de bezette gebieden

Vertaling van een  artikel van B'tselem, 20 mei 2015

Nu de Israëlische minister-president aan de Minister van defensie heeft opgedragen het pilot plan om Palestijnen te weren uit de bussen die worden gebruikt door kolonisten te bevriezen, zal de meest expliciete en flagrante uiting van de segregatie en discriminatie regime tijdelijk gestopt worden , waarschijnlijk als gevolg van de negatieve gevolgen voor Israëls imago bij het publiek.
Het beleid van segregatie en discriminatie tegen Palestijnen op de grond bestaat echter reeds lange tijd en is de directe voortzetting van het regime van bezetting en kolonisatie.
Tijdens de afgelopen 48 jaar heeft de staat Israël twee afzonderlijke rechtssystemen in de bezette gebieden gemaakt, een voor kolonisten en een andere voor Palestijnen. Het heeft ook een officiële beleid van segregatie in het centrum van Hebron opgelegd en heeft overal een systeem opgezet van aparte wegen voor gebruik door Palestijnen en kolonisten. Het is daarom geen verrassing dat de illegale kolonisten nu deze rassenscheiding op bussen eisen.

Pages

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer